Ljubljana

Na seznam člankov

Uradni razpis za tečaj usposabljanja strokovnih kadrov v UD

ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE

 

RAZPISUJE

 

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA

Strokovni delavec 1 – Športno treniranje – 

Umetnostno drsanje

 

PRIREDITELJ

Zveza Drsalnih športov Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport, ki zagotavlja organizacijsko podporo za izvedbo.

 

KRAJ

Tečaj bo izveden ON LINE, v prostorih Športne dvorane Bled, Ljubljanska cesta 5, 4260 Bled: https://goo.gl/maps/yZP1x6XX79i6J5AU9 in v Ledeni dvorani Kranj, Koroška cesta 30, 4000 Kranj: 

https://goo.gl/maps/jYToCqdqvjAabgfS8 .


 

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Tečaj bo potekal od 8. 11. 2022 do 14. 12. 2022 (posebne vsebine!).

Obvezne vsebine bodo razpisane naknadno.

 

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je Melita Čelesnik.

 

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

CILJI PROGRAMA: Cilj programa športno treniranje -  Umetnostno drsanje 1. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi Umetnostno drsanje v vseh njenih pojavnih oblikah.  S tem namenom se slušatelji seznanijo s temeljnimi strokovnimi znanji in zakonitostmi, pomembnimi za umetnostno drsanje ter različnimi vrstami načrtovanja, vodenja ter nadzorovanja procesa treniranja. 

 

POGOJI DOKONČANJA

Pogoj za pristop k izpitu iz posebnih vsebin:

80% prisotnost na teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja.


Pogoj za dokončanje usposabljanja: 

izdelava seminarske naloge

opravljen teoretičen in praktičen izpit iz posebnih vsebin in 

opravljen izpit iz obveznih vsebin*


* Razpisano usposabljanje zajema le specialni del vsebin, zato morajo kandidati opraviti še tečaj obveznih vsebin, na katerega se je potrebno posebej prijaviti (razpis Fakultete za šport). Kandidati se na Tečaj obveznih vsebin prijavijo neposredno pri izvajalcu. Kotizacija za obvezne vsebine ni vključena v ceno usposabljanja in jo kandidati plačajo neposredno izvajalcu (FŠ - 90 €, ob zgodnji prijavi, oz. 120 €), ZDŠS pa posredujejo potrdilo o opravljenem tečaju obveznih vsebin.  


Kandidat lahko posamezni izpit opravlja največ trikrat.  Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje tričlanska komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se vrednoti z "je opravil" ali "ni opravil".

Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.

Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 1 -  ŠPORTNO TRENIRANJE -  UMETNOSTNO DRSANJE.

 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM: Program usposabljanja športno treniranje -  Umetnostno drsanje ‑ 1. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

Kotizacija (cena tečaja):

Cena tečaja je odvisna od števila prijavljenih kandidatov (zajema samo posebne vsebine):

Število prijavljenih Cena prijavnine
10-12 547,00 €
13-15 421,00 €
15+ 365,00 €

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov. 

2. Pogoji za prijavo
Kandidati morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
Polnoletnost.
Končana najmanj srednja poklicna šola.

3. Dokazila
Kandidati morajo ob prijavi poslati naslednja dokazila:
Podpisana prijavnica.
Kopija osebnega dokumenta.
Dokazilo o pridobljeni najmanj srednji poklicni izobrazbi (npr. kopija  mature, zaključnega izpita, diplome).

4. Način prijave in plačila
Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo na spletni strani Fakultete za šport, Inštitut za šport, CVUŠ – Strokovno usposabljanje – Aktualni tečaji.
https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualni-tecaji/
V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. Prijavnico je potrebno tudi natisniti in podpisati, v primeru da je plačnik društvo ali klub sta potrebna tudi podpis 
in žig organizacije. Po oddani e-prijavi naj kandidat sledi navodilom, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov. Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja. 

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN VSA ZAHTEVANA DOKAZILA.

 

5.     Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je sreda, 2. 11. 2022, rok za plačilo tečaja je ponedeljek, 7. 11. 2022. 

 KONTAKT

 

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si. 

URNIK USPOSABLJANJA- posebne vsebine za naziv Strokovni delavec 1-Športno treniranje-UMETNOSTNO DRSANJE

Od torka, 8.11.2022, do srede, 14.12.2022

 

Datum

Ura

Predmet

Število ur

Predavatelj

Prostor

Torek 19.00 – 21.00 Tehnika in metodika osnovnih elementov drsanja 2 Melita Čelesnik On line
Sreda, 9.11.2022 17.00 – 20.00 Tehnika in metodika učenja osnovnih elementov drsanja 2 Melita Čelesnik On line
Sobota, 12.11.2022

8.00 – 10.00 Elementarne igra in priprava poligona za učenje drsanja 1 Metka Umek Ledena dvorana Kranj
10.00 – 10.15 Odmor
10.15 – 12.15 Teoretične osnove za varno izvedbo začetnega tečaja drsanja 2 Metka Umek Ledena dvorana Kranj
15.00 – 16.00 Odmor
14.00 – 16.00 Elementarne igre in priprava poligona za učenje drsanja 2 Metka Umek Ledena dvorana Kranj
Nedelja, 13.11.2022


7.45 – 9.45 Praktično obravnavanje tehnike in metodike učenja osnovnih elementov drsanja 2 Metka Umek Ledena dvorana Kranj
9.45 – 10.15 Odmor
10.15 – 13.15 Tehnika in metodika učenja osnovnih elementov drsanja 3 Melita Čelesnik Ledena dvorana Kranj
13.15 – 14.00 Odmor


14.00 – 16.00 Praktično obravnavanje tehnike in metodike učenja osnovnih elementov drsanja 2
Melita Čelesnik
Ledena dvorana Kranj
Torek, 15.11.2022 19.00 – 21.00 Tehnika in metodika učenja osnovnih elementov drsanja 2 Melita Čelesnik Ledena dvorana Kranj
Sreda, 16.11.2022 17.00 – 20.00 Osnove anatomije in fiziologije 3 Melita Čelesnik On line
Torek, 22.11.2022 17.00 – 20.00 Osnove anatomije in fiziologije 3 Melita Čelesnik On line

Sreda, 23.11.2022 17.00 – 20.00 Osnove anatomije in fiziologije 3 Melita Čelesnik On line
Torek, 29.11.2022 19.00 – 21.00 Zdrava prehrana 3 Melita Čelesnik On line
Sreda, 30.11.2022 17.00 – 20.00 Osnove anatomije in fiziologije 3 Melita Čelesnik On line
Nedelja, 4.12.2022 9.00 – 11.00 Osnovne gibalne sposobnosti v umetnostnem drsanju 2 Melita Čelesnik Predavalnica
11.00 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.30 Osnovne gibalne sposobnosti v umetnostnem drsanju 2 Melita Čelesnik Predavalnica
13.30 – 14.00 Odmor
14.00 – 16.00 Praktično obravnavanje tehnike in metodike učenja osnovnih elementov drsanja 2 Melita Čelesnik
Ledena dvorana Bled
Ponedeljek, 5.12.2022 16.30 – 18.30 Delo z osebami s posebnimi potrebami v drsanju 2 Melita Čelesnik On line
Torek, 6.12.2022 19.00 – 21.00 Vaditelj drsanja kot poklic 2 Melita Čelesnik On line
Sreda, 7.12.2022 17.00 – 20.00 Vaditelj drsanja kot poklic 3 Melita Čelesnik On line
Nedelja, 11.12.2022 8.15 – 10.15 Praktično obravnavanje tehnike in metodike učenja osnovnih elementov drsanja 2 Melita Čelesnik Ledena dvorana Bled
10.15 – 10.30 Odmor
10.30 – 12.30 Praktično obravnavanje tehnike in metodike učenja osnovnih elementov drsanja 2 Melita Čelesnik Ledena dvorana Bled
12.30 – 12.45 Odmor
12.45 – 14.45 Praktično obravnavanje tehnike in metodike učenja osnovnih elementov drsanja 2 Melita Čelesnik Ledena dvorana Bled
Torek, 13.12.2022 19.00 – 21.00 Vaditelj drsanja kot poklic 2 Melita Čelesnik On line
Sreda, 14.12.2022 17.00 – 20.00 Vaditelj drsanja kot poklic 3 Melita Čelesnik On line

 

 

 

#Zveza drsalnih športov Slovenije

#oktober 2022

#Ljubljana

S ponosom sporočamo, da bo v Ljubljani v med 21. in 25. septembrom 2016 ponovno potekalo mednarodno mladinsko tekmovanje v umetnostnem drsanju - Veliki mladinski pokal Mednarodne drsalne zveze – Ljubljana Cup (Junior Grand Prix – Ljubljana Cup). Tekmovanje velja za najprestižnejše mladinsko tekmovanje v umetnostnem drsanju. V treh kategorijah (moški, ženske, plesni pari) se bodo predstavili najboljši mladi drsalci.

"Ponosni smo, da nam je Mednarodna drsalna zveza ponovno zaupala organizacijo enega najbolj prestižnih mladinskih tekmovanj v umetnostnem drsanju. Gostili bomo najboljše mlade drsalce iz vsega sveta, ki se bodo predstavili z raznolikimi programi in s tem pričarali prav posebno doživetje za gledalce. Vljudno vabljeni v Halo Tivoli!"


URNIK TEKMOVANJA

Četrtek / Thursday, september 22.2016
14.25Ženske kratki program / Ladies Short Program19.40 Moški kratki program / Men Short Program
Petek / Friday, september 23.2016
14.25 Ženske kratki program / Ladies Short Program19.40 Moški kratki program / Men Short Program
Sobota / Saturday, september 24.2016
12.00 Ženske dolgi program / Ladies Free Program17.55 Plesni pari dolgi program / Free Skating Dance

TEKMOVALCI
Na tekmovanje je prijavljenih 90 tekmovalcev iz 34 držav, ki se bodo predstavili v kategorijah ženske mladinke, moški mladinci in plesni pari.ŽENSKEMOŠKIPLESNI PARI
VSTOPNICE
CENA VSTOPNIC

Celodnevna vstopnica, s katero si
lahko ogledate 2 disciplini znaša 5 €.

€5 Cena celodnevne vstopnice

NAKUP VSTOPNIC

Vstopnice lahko kupite v Hali Tivoli:
Celovška 25 / 1000 Ljubljana.

+ 386 1 439 15 40POVEZAVE IN KONTAKTI
Če želite izvedeti več o tekmovanju Junior Grand Prix / Ljubljana Cup 2016, lahko pokličete ali pišete na tajsništvo
Zveze drsalnih Športov Slovenije: Tel.: +386 1 439 15 40 / E-mail.: drsalna.zveza@siol.net

Več informacij o tekmovanju lahko prejmete tudi na spodnji povezavi.


ISU
POKROVITELJI DOGODKA